Rekisteriseloste

ASIAKASREKISTERI

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste. Käyttäjä hyväksyy tämän rekisteriselosteen ehdot käyttämällä palveluitamme.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Somest Oy
Y-tunnus:  1065502-7
Pappilanhaantie 55, 004310 Tuusula
Puhelin: +358 9 6945185

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Ilari Oidekivi
Somest Oy
Puhelin:+358 9 6945185
Sähköposti: ilari@somest.fi

3. REKISTERIN NIMI

Somest Oy:n asiakasrekisteri

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointiin, mielipidetutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin lähetyksiin. Tietoja voidaan analysoida ja käsitellä markkinoinnin kohdentamiseksi sekä rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittämiseksi.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

  -yrityksen nimi

  -yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

  -yhteyshenkilön nimi

  -Tiedot käsitellyistä tilauksista


6. TIETOLÄHTEET

Asiakkaita koskevia henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään, erilaisista palveluista, joita asiakas käyttää (mm. Somest Oy:n kotisivujen kyselylomake, sähköpostikyselyt ja sosiaalisen median kanavat)

7. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN JA SIIRTÄMINEN

Rekisterin tietoja ei luovuteta sivullisille.

8. REKISTERIN SUOJAUS

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

9. TARKASTUS-, KIELTO- JA KORJAUSOIKEUS

Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona henkilöllisyyden varmentamalla.
Asiakkaalla on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja pyytää poistamaan omat tietonsa.
Asiakkaalla on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

PYYDÄ TARJOUS

+358 (0)9 6945185

info@somest.fi

JäLLEENMYYJäT